TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Szóbeli, írásbeli és komplex vizsga

A Vizsgaközpontban lehetőség van szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípus letételére is. A következőkben pontokba foglalva olvasható néhány, a vizsga típusait érintő fontos, a honlapon esetleg máshol is szereplő információ.

 1. Fontos a különbségtétel a vizsgatípus és a részvizsga között. Az alábbi táblázat tartalmazza, mely típusokhoz milyen részvizsgák tartoznak:

    szóbeli
  típus
  írásbeli
  típus
  komplex
  típus
  mindhárom szint beszédértés és szóbeli vizsgarész írásbeli vizsgarész írásbeli, beszédértés és szóbeli vizsgarész

   
 2. A BGE NYVK vizsáztatási rendszere ötvözi a komplex vizsga letétele és a külön letehető szóbeli és írásbeli vizsga rendszerének előnyeit.

  Ha valaki komplex vizsgatípusra jelentkezik, és a hozzá tartozó részvizsgák összeredménye meghaladja a sikerességhez elengedhetetlen szintet, valamint a vizsgázó minden készségnél is eléri a  minimumküszöböt, komplex típusú bizonyítványt kap. Ezen esetekben a magasabb pontszámot elérő vizsgarész(ek) eredménye kompenzálhatja az esetlegesen a sikeresség szintjét el nem érő vizsgarész(ek) eredményét.
  PÉLDA: Középfokú vizsga esetén a 40%-os készségenkénti minimum megléte mellett az írásbeli részvizsga eredménye nem éri el a 60%-ot, de a szóbeli és beszédértés részvizsgák összeredménye annyival meghaladja azt, hogy a három részvizsga összeredménye eléri vagy meghaladja a komplex vizsgatípus esetén elengedhetetlen szintet, komplex típusú bizonyítvány adható ki. Ez a kompenzációs lehetőség a komplex vizsgatípus előnye.

  Amennyiben a vizsgázó minden készségnél eléri a  minimumküszöböt, de a sikertelen vizsgarész(ek) eredménye annyival elmarad a sikeresség szintjétől, hogy azt az egyéb sikeres vizsgarész(ek) nem tudják kompenzálni a sikeres komplex eredményhez, illetve a sikeres részfeladatok eredménye nem haladja meg annyival a 60%-os szintet, hogy a sikertelen részfeladatok eredményét kompenzálni tudja a sikeres komplex eredményhez, komplex típusú bizonyítvány nem kapható. Ilyen esetekben azonban a vizsgarendszer értelmében a sikeres részfeladatokról szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.
  PÉLDA: A fenti példát folytatva: középfokon a 40%-os készségenkénti minimum megléte mellett az írásbeli részvizsga eredménye nem éri el a 60%-ot, de a szóbeli és beszédértés részvizsgák összeredménye igen, azonban nem haladja meg azt annyival, hogy a sikeres komplex vizsgához elegendő legyen, szóbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

  Azaz ha valaki úgy érzi, hogy valamely részvizsgát könnyebben le tudja tenni, akkor is érdemes komplex típusra jelentkezni, hiszen a kompenzálás révén komplex típusú bizonyítványt kaphat, de ha ez nem sikerül, a megfelelő részvizsgák alapján szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítványa lesz. A legközelebbi vizsgaidőszakban pedig már csak a hátramaradt típust kell letennie: választása szerint jelentkezhet csak a hátramaradt típusra, vagy ismét komplex típusú vizsgára.

 3. A jelentkezési időszakban az online jelentkezés rendszerében lehet kiválasztani, hogy mely vizsgát szeretné letenni a vizsgázó.


© 2023 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2023 Netfocus Consulting Kft. »]