TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Halasztás

A vizsgázó egy vizsgajelentkezés esetében egy alkalommal saját szándéka szerint indoklás nélkül elhalaszthatja vizsgáját. Erre minden vizsgaidőszakban a halasztási-visszalépési határidőig », azaz az adott időszak első írásbeli vagy szóbeli vizsganapját megelőző legfeljebb 9. vizsgaközponti munkanapig van lehetőség.

Megfelelő jelentkezői létszám esetén megszervezett, vizsgázói igények alapján utólagosan (a jelentkezési időszak megkezdése után) meghirdetett vizsga során beadott vizsgajelentkezést halasztani nem lehet.

A vizsga kizárólag arra a legközelebbi vizsgaidőszakra halasztható, melyben a halasztani kívánt vizsga meghirdetésre kerül ». A halasztás továbbá kizárólag a teljes vizsgára vonatkozhat, részvizsgák halasztására vagy azonos időszakon belüli átosztására nincsen lehetőség.

A halasztás díjköteles. A vizsgát elhalasztani az online jelentkezési felületen lehetséges. A halasztás díja (3000 Ft) átutalással fizethető be. A halasztás vissza nem vonható.

A halasztott vizsga jellemzői (szaknyelvi vizsgarendszere, nyelve, szintje, helye) a halasztás után nem változtathatók meg.

A halasztási-visszalépési határidő után indoklás nélküli halasztásra nincsen lehetőség. A vizsgázó rendkívüli halasztási kérelmet adhat be, amelyben indokolja, miért kíván halasztni. A rendkívüli halasztás alapesetben díjköteles (6500 Ft), amennyiben a vizsgázó nem tud, vagy döntése szerint nem kíván igazolást küldeni a kérelem mellé, illetve a kérelme mellé küldött igazolás nem megfelelő méltányossági eljárás megkezdéséhez. A rendkívüli halasztás díjától a Vizsgaközpont eltekinthet, amennyiben a vizsgázó súlyos egészségügyi vagy egyéb probléma miatt nem tud megjelenni a vizsgán, és arról megfelelő, a vizsgaidőponto(ka)t lefedő igazolást nyújt be, így a Vizsgaközpont ügyében méltányossági eljárás keretében dönt.

A vizsgázó szándéka szerinti (akár indoklás nélküli, akár rendkívüli) halasztás egy vizsgajelentkezés esetében egyszer vehető igénybe, ezzel együtt a már egyszer halasztott vizsgától később visszalépni nem lehet.

Végleges visszalépés

Az online felületen elfogadott vizsgától (tehát ha a vizsgadíj befizetése is megtörtént) történő végleges visszalépés szintén a fent leírt halasztási-visszalépési határidőig » lehetséges. (Az online felületen beadott vizsgajelentkezés, amíg a vizsgadíj kifizetése még nem történt meg, egy egyszerű gombnyomással visszavonható.) A visszalépés szintén kizárólag a teljes, az adott időszakban választott vizsgára vonatkozhat, részvizsgától, illetve korábban egyszer már elhalasztott vizsgától visszalépni nem lehetséges.

Megfelelő jelentkezői létszám esetén megszervezett, vizsgázói igények alapján utólagosan (a jelentkezési időszak megkezdése után) meghirdetett vizsgától, illetve utójelentkezés során beadott vizsgától visszalépni nem lehet.

A vizsgától véglegesen visszalépni az online jelentkezési felületen lehetséges. A visszalépés vissza nem vonható.

A Vizsgaközpont a jelentkezési határidőig történő végleges visszalépés esetén a vizsgadíj 90%-át, míg a jelenkezési határidő után a halasztási-visszalépési határidőig történő végleges visszalépés esetén a vizsgadíj 50%-át utalja vissza a vizsgázónak a visszalépési felületen megadott számú bankszámlájára.


© 2023 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2023 Netfocus Consulting Kft. »]